Chỉ mục bài viết
Hỏi đáp về thuế giá trị gia tăng
Trang 2
Tất cả các trang
Câu hỏi 1: Tôi mua hàng với hoá đơn 50.000.000 đồng nhưng chuyển khoản 40.000.000 đồng, trả tiền mặt 10.000.000 đồng. Vậy có được khấu trừ thuế GTGT không?

Trả lời: Tại điểm 1.3b Mục III, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ tài chính qui định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào: "Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào".

Căn cứ quy định trên, Công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá mua vào tương ứng với số tiền được thanh toán qua ngân hàng.

Câu hỏi 2: Hàng hoá khuyến mại của Công ty có phải tính thuế GTGT không? Khi xuất hoá đơn lập như thế nào?

Trả lời : Tại điểm 2.4a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quản cáo, hàng mẫu: "Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất thuế GTGT không ghi, gạch chéo."

Căn cứ hướng dẫn trên thì hàng hoá dùng để khuyến mại không phải tính thuế GTGT. Khi lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Câu hỏi 3 :Công ty mua hàng của công ty khác, sau 6 tháng công ty chưa trả hết số tiền trên hoá đơn, vậy công ty có được khấu trừ đầu vào không?

Trả lời: Căn cứ Điểm 1.3, Mục III, phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính thì: Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên 20 triệu đồng công ty vẫn được khấu trừ thuế. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi nào có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì công ty khai bổ sung (trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh, kiểm tra

Câu hỏi 4: Trường hợp 03 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra thì hồ sơ để được hoàn thuế GTGT gồm những gì?

Trả lời: Tại Điểm 1, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính qui định:

"Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra:

- Văn bản đề nghị hoàn thuế nêu rõ lý do, số thuế đề nghị được hoàn và thời gian phát sinh số thuế đề nghị hoàn theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này).

- Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này.

Câu hỏi 5 : Cách xác định thuế GTGT theo tiến độ công trình (công trình chưa hoàn thành bàn giao).

Trả lời: Theo quy định tại Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì:

 Số thuế phải nộp       

=

Số thuế GTGT đầu ra

-

Số thuế GTGT đầu vào

được khấu trừ

- Tại Khoản 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định thời điểm xác định thuế GTGT đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Tại điểm 2.12, Mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được quy định tại điểm c, khoản 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ vào các quy định trên, đơn vị xác định được số thuế GTGT phải nộp| Quay về trang chủ Về đầu trang